KWALITEIT

KWALITEIT


Algemeen

Bij Venocare is alles wat betreft kwaliteitszorg goed geregeld. Ons behandelteam bestaat uit Physician assistants. Wij hebben alle expertise in huis voor behandelingen aan uw benen. Daarnaast heeft Venocare een samenwerking met een chirurg en kan zij ook laagdrempelig overleg plegen met een dermatoloog van een omliggend ziekenhuis. Dit overleg kan variëren van een eenvoudig advies tot zelfs een “second opinion” van de voorgestelde medisch specialistische behandeling.

Kwaliteitshandboek en governance

Venocare werkt met een volledig gedigitaliseerd kwaliteitshandboek (kwaliteitsbeleid) dit is een levend document en wordt jaarlijks geëvalueerd een aangepast. Daarnaast wordt er jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag vervaardigd.

Physician assistant

Physician assistants hebben na hun HBO opleiding een 2 jaar durende Master vervolgopleiding gevolgd. Om onze kwaliteitsregistratie als Physician assistant te behouden, volgen wij jaarlijks geaccrediteerde nascholingen. Hierdoor bent u verzekerd dat onze kennis en kunde altijd up-to-date is.

Kwaliteitregister en BIG-registratie

De Physician assistants werkzaam bij Venocare staan allemaal geregistreerd in het BIG register en in het NAPA kwaliteitsregister. Deze registraties geven duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Wij proberen onze patiënten zo veel mogelijk verantwoorde en doelmatige zorg te leveren. Daarbij willen wij een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau bereiken. Onze behandelaars werken volgens de richtlijnen van hun beroepsvereniging en bezoeken regelmatig nationale en internationale congressen om zich te blijven scholen.

Protocollering

Alle behandelingen bij Venocare zijn vastgelegd in werk protocollen, dat wil zeggen dat vast staat op welke wijze een behandeling wordt uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe medewerkers op een uniforme wijze inwerken. Natuurlijk beschikt de praktijk over een escalatie protocol en volgen de medewerkers ook BLS trainingen.

Toetsing

Wij proberen de kwaliteit bij Venocare op een hoog niveau te houden. Een niveau dat overigens niet alleen door onszelf wordt bepaald, wij maken namelijk gebruik van diverse onafhankelijke adviseurs en controleurs. In 2014, 2015 en 2016 zijn wij als praktijk getoetst door de Inspectie van van de Gezondheidszorg, Namco en door de Inspectie van Leefomgeving en Transport.

Apparatuur

Net als in iedere andere zorginstelling wordt al onze apparatuur jaarlijks gecontroleerd op deugdelijk functioneren en veiligheid. De gebeurt uiteraard door een onafhankelijke instantie.

Hygiëne

Bij Venocare zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers die met patiënten, patiëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. Wij werken voornamelijk met disposable instrumentarium.

Medicatie

In een kliniek als Venocare worden regelmatig geneesmiddelen gebruikt en verstrekt. De levering van deze geneesmiddelen en de controle hierop is in handen van Benu apotheek van Gezondheidscentrum de Bolzen.

ZKN

Venocare staat voor hoogwaardige kwaliteit, korte wachttijden, innovatieve behandelmethoden, vriendelijke sfeer, betere service en vooral aandacht voor de mens achter de patiënt. Venocare wil in de toekomst lid worden van Zelfstandige Klinieken Nederland. Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd en een optimale behandeling in een prettige omgeving.

Privacy

Uiteraard voldoet Venocare aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien van de AVG. Bovendien hebben alle medewerkers in hun contract een clausule ondertekend dat men zich houdt aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier klikken en ook in onsprivacybeleid leest u hoe wij als praktijk omgaan met uw privacy gevoelige gegevens.

Klachten

In het geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de werkwijze van, of de behandeling door Venocare, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Venocare. Venocare en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot het Klachtenportaal Zorg buiten het kader van onze organisatie. Meer informatie over dit onderwerp leest u in onze klachtenregeling.

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?

AFSPRAAK
INPLANNEN

klok

Vraag hier eenvoudig
een consult aan

TELEFOON
NUMMER

app

040 - 402 11 60
Whatsapp 040 - 209 23 11

EMAIL

mail

Stuur ons een email
info@venocare.nl

WAAR KUNNEN WE JE MEE HELPEN?

AFSPRAAK INPLANNEN

AFSPRAAK
INPLANNEN

klok

Vraag hier eenvoudig
een consult aan

TELEFOONNUMMER

TELEFOON
NUMMER

app

Bel 040 – 402 11 60 of
App 040 – 209 23 11

EMAIL

EMAIL

mail

Stuur ons een email
info@venocare.nl

Een advies op maat. Door onze jarenlange ervaring en het voortdurend volgen van scholing zijn wij getraind in de nieuwste technieken. Wij zullen u op basis van onze ondervindingen tijdens het eerste consult een advies geven over het mogelijke behandeltraject. Venocare hecht veel waarde aan een luxe en persoonlijke benadering.

Wij hanteren minimale wachttijden en u kunt bij ons ook in de vooravond terecht. Samenwerkingen met andere disciplines. Indien u bij ons niet op de goede plek blijkt te zijn voor uw probleem of klacht, verwijzen wij u naar een andere specialist. Wij beschikken over een ruim netwerk aan specialisten met wie wij samenwerken.