STICHTING LOVE YOUR LEGS

STICHTING LOVE YOUR LEGS

Bestuurder Stichting:
– L.M.C.F. Bieleveld

Raad van Toezicht:
– J. Charbon, chirurg
– J. Pals unithoofd, oud unithoofd zorggroep anesthesie OK Maxima Medisch Centrum

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 61989940.
Postadres: Horst 10, 5501 DN Veldhoven

De stichting is in 2014 opgericht en heeft geen contracten met zorgverzekeraars betreffende de ZW behandelingen voor spataderen. De Stichting heeft haar statuten gewijzigd in 2022. Alle verzekerde zorg vanuit Venocare BV wordt uitgevoerd door Stichting Love your Legs. De jaarverantwoordingen aan de IGZ volgen ook vanuit de Stichting.