Stichting Love your legs

Love your legs

Stichting Love your legs

Bestuurders Stichting:
– M.J.W. Aldenzee
– L.M.C.F. Bieleveld

Raad van Toezicht:
– J. Charbon, chirurg
– J. Pals unithoofd anesthesie zorggroep OK Maxima Medisch Centrum

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 61989940.
Postadres: Horst 10, 5501 DN Veldhoven
Bankgegevens: NL04INGB0006683054 en BIC: INGBNL2A.

De stichting is in 2014 opgericht en t/m 2021 zijn er geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars betreffende de ZW behandelingen voor spataderen. De Stichting heeft haar statuten gewijzigd in 2020.