VERGOEDING

VERGOEDING

app

WORDT MIJN BEHANDELING VERGOED?

Wij werken samen met alle zorgverzekeraars en met Infomedics.

Wanneer u door uw huisarts bent verwezen ontvangt u dan ook altijd de maximale vergoeding voor de geleverde zorg. Een eerste consult (indicatiestelling) wordt altijd vergoed vanuit de basiszorgverzekering en direct na het consult is duidelijk of de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding (medische indicatie). Na het einde van het behandeltraject (DOT/DBC-zorgtraject) ontvangt u van onze partner Infomedics, uit naam van Stichting Love Your Legs die de zorgt heeft geleverd namens Venocare, de factuur. Deze factuur met het zogeheten passantentarief ontvangt u pas enkele maanden na uw bezoek of behandeling. Dit heeft te maken met de registratieregels van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Stichting Love Your Legs werkt samen met alle zorgverzekeraars. Als u door uw huisarts bent doorverwezen kunt u meestal de maximale vergoeding voor de geleverde zorg ontvangen. Het maakt dus financieel (meestal) geen verschil of u naar onze kliniek komt of naar een ziekenhuis gaat.

Omdat onze kliniek geen contracten heeft met zorgverzekeraars kunnen wij uw factuur niet rechtstreeks declareren en dient u deze zelf in te dienen. De zorgverzekeraar bepaalt, afhankelijk van uw polis welk bedrag u vergoed krijgt. Wanneer uw zorgverzekering niet het gehele factuurbedrag van Infomedics vergoedt dan kunt u in aanmerking komen voor de coulanceregeling. Hierbij betaalt u alleen het bedrag wat de zorgverzekeraar vergoedt en kunt u het resterende bedrag als korting ontvangen (coulance). Zo is er voor u 100% vergoeding mogelijk.


Voorwaarden voor de coulanceregeling:

  • Dien de factuur na ontvangst direct in bij uw zorgverzekeraar
  • U ontvangt van uw zorgverzekeraar binnen enkele werkdagen de declaratiespecificatie en uitkering van de factuur
  • Het eventueel ingehouden (vrijwillig) eigen risico vult u zelf aan
  • Maak de uitkering + het eigen risico binnen de betalingstermijn over aan Infomedics
  • Stuur ook de declaratiespecificatie binnen de betalingstermijn per email of post naar Venocare

Het gedeelte van het bedrag wat door uw zorgverzekeraar niet wordt vergoed (eigen bijdrage) neemt Venocare voor haar rekening en wordt na ontvangst van de declaratiespecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden/gestopt. Houdt er wel rekening mee dat er altijd een eigen risico geldt voor zorgkosten binnen de basiszorgverzekering. Dit eigen risico en budgetpolissen zijn uitgesloten van onze coulanceregeling.

Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics via 036 – 20 31 900. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze website www.venocare.nl en naar www.dezorgnota.nl.


WAAR KUNNEN WE JE MEE HELPEN?

AFSPRAAK INPLANNEN

klok

Vraag hier eenvoudig
een consult aan

TELEFOONNUMMER

app

Bel 040 – 402 11 60 of
App 040 – 209 23 11

EMAIL

mail

Stuur ons een email
info@venocare.nl